Proteza telescopată

Proteza telescopată este o proteză mobilizabilă de mare precizie și stabilitate.

Este indicată pacienților care au 2-3 dinți restanți și bine inserați pe arcadă. Pe acești dinti restanți vor fi cimentate coroane de înveliș metalice, acestea constituind telescopul primar. În proteza totală se vor regăsi coroanele de înveliș metalice secundare, constituind telescopul secundar. Gradul înalt de fracțiune dintre telescopul primar și telescopul secundar, asigură o bună rezistență și stabilitate a protezei totale.

Documentați-vă în continuare despre acest subiect:

Vă invităm cu drag să ne faceți o vizită la clinica din Cluj-Napoca pentru un consult profesionist.